Bovengrens NHG stijgt naar € 435.000 euro

De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op € 435.000. De betaalbaarheidsgrens wordt € 390.000

Op dit moment kunnen mensen gebruikmaken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van € 405.000. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar € 435.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk € 461.100. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag.


Betaalbaarheidsgrens vastgesteld op 390.000 euro

Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op 390.000 euro.


Hoge Buffers, Lage Drempels: Evaluatie Borgtochtpremiemethodiek NHG

Om recht te hebben op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), betalen woningkopers bij aankoop van een woning een percentage van de hypotheeksom als borgtochtpremie aan de NHG. Dit rapport onderzoekt of deze borgtochtpremiemethodiek doeltreffend en doelmatig is.


Evaluatie Kostengrens Methodiek

De NHG-kostengrens bepaalt de maximale hypotheekwaarde die onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt. In 2020 is de manier waarop deze grens wordt bepaald aangepast. Dit rapport onderzoekt of deze aangepaste manier van bepalen doeltreffend is.


Bron: Rijksoverheid