Aantal verkochte nieuwbouwwoningen gehalveerd

Ruim de helft minder transacties op de markt voor nieuwbouwkoopwoningen

In het tweede kwartaal van 2023 waren er ruim de helft minder transacties op de markt voor nieuwbouwkoopwoningen dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. Bij de nieuwbouwwoningen is het aantal transacties in de loop van 2022 steeds sneller gedaald. In het tweede kwartaal van 2023 daalde het aantal naar 3,3 duizend transacties, dat is 56,2 procent minder dan een jaar eerder. Bij de bestaande koopwoningen daalde het aantal verkopen met 6,1 procent tot 44,5 duizend. Deze daling was kleiner dan in voorgaande kwartalen, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2022. In totaal zijn er in het tweede kwartaal van 2023 bijna 48 duizend woningen verkocht, 13 procent minder dan een jaar eerder. Dit is het negende kwartaal op rij dat er minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.


6,6 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht in eerste halfjaar 2023

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 samen kwam het aantal verkochte nieuwbouwwoningen net boven de 6,6 duizend uit. Hiermee daalde het aantal transacties met 54,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Sinds het begin van de meting in 2015 waren er nog nooit zo weinig transacties in de eerste helft van een jaar (of in twee andere achtereenvolgende kwartalen).


Prijs nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 496 duizend euro

De gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwkoopwoning kwam uit op bijna 496 duizend euro. Dit is lager dan in het tweede kwartaal van 2022. Toen was de gemiddelde prijs 514 duizend euro. In het tweede kwartaal van 2023 was de voor kwaliteit en type woning gecorrigeerde prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 1,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs is gedaald, terwijl de prijsindex is gestegen. Dit is te verklaren door de kwaliteitscorrectie in de index. De ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs neemt de ontwikkeling van zowel prijs als kwaliteit van verkochte woningen mee en de prijsindex geeft enkel het prijseffect weer. De prijs van een bestaande koopwoning was gemiddeld 5,2 procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning was lager dan die van een nieuwbouwkoopwoning in het tweede kwartaal en kwam uit op bijna 406,5 duizend euro.\


Bron: CBS